عیدروس ,صالح ,الضالع ,شلال ,انصارالله ,جعفر ,نظام صالح ,استان الضالع ,صالح ادامه ,عیدروس قاسم ,ترور جعفر

پس از ترور جعفر سعد استاندار عدن، بلافاصله هادی برای عیدروس قاسم الزبیدی حکم استانداری عدن را صادر کرد. شرط عیدروس برای پذیرش این پست، سپردن امنیت و پلیس عدن به شلال شایع بوده و هادی این شرط را پذیرفته است. بگذریم از اینکه انگشت اتهام ترور جعفر سعد بسوی صالح نشانه رفته است.

عیدروس الزبیدی به همراه افسران جنوبی پس از 1994 به جیبوتی رفت و مبارزه خود را علیه صالح ادامه داد. وی از بنیانگذاران الحراک جنوب در استان الضالع بوده و تا قبل از شروع جنگ اخیر، به ایران و انصارالله نزدیک بود. شلال هم از افسران جوان بود که پس از 1994 به مبارزه علیه نظام صالح ادامه داد و در شکل گیری الحراک الضالع نقش مهمی داشت.

در سال 1994 حکم اعدام عیدروس توسط نظام صالح صادر شد. صالح به اهمیت عیدروس آگاه بود لذا در ابتدای جنگ فعلی به انصارالله توصیه کرده بود استان الضالع را جدی بگیرید و مخالفان را سرکوب کنید تا مقاومت مسلحانه شکل نگیرد. اما اولین استانی که بر نیروهای انصارالله و ارتش (صالح) غلبه پیدا کرد الضالع بود حتی نیروهای ائتلاف نقشی در این موضوع نداشتند. عیدروس و شلال فرماندهان میدانی در الضالع بودند.

سپس عیدروس و شلال به ریاض و ابوظبی رفتند. جزئیات این سفر که دو ماه طول کشید معلوم نیست. آنها همان روزی که جعفر سعد ترور شد از سفر بازگشتند. اکنون عیدروس و شلال در جهت پیشبرد سناریوی امارات فعالیت می کنند. رفتن عیدروس قاسم بسوی عربستان و امارات یکی از نتایج نزدیکی انصارالله به صالح است.

منبع اصلی مطلب : شیعیان یمن
برچسب ها : عیدروس ,صالح ,الضالع ,شلال ,انصارالله ,جعفر ,نظام صالح ,استان الضالع ,صالح ادامه ,عیدروس قاسم ,ترور جعفر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : عملیات نظامی علیه یمن ـ روز 258